Welkom bij de kroost van internaat Oost!

Op ons internaat...

zijn we allemaal lid van de internaatsfamilie met elk zijn talenten en persoonlijke uitdagingen.

willen we in een huiselijke sfeer bouwen aan een vertrouwensband tussen leerlingen en opvoeders.

is wederzijds respect in alle opzichten een belangrijk aspect.

geven we de ruimte en kansen aan elke intern om zich individueel te ontplooien en te groeien naar zelfstandigheid.

willen we in een open communicatie ouders, leerlingen, opvoeders en externe partners betrekken bij onze werking en het leven op ons internaat.

vinden we een dagelijkse structuur belangrijk.

werken we aan verbondenheid en creëren we één groepsgevoel.