Een Christelijk geïnspireerde school

Elke dag probeert het team van opvoeders christelijke waarden mee te geven aan de internen

  • Respect voor anderen

Iedereen is anders, we aanvaarden elkaar zoals we zijn.

  • Behulpzaamheid

Wanneer iemand hulp nodig heeft, dan steken we met plezier een handje toe.

  • Waardering

We zijn blij met wat we hebben.

  • Vergevingsgezindheid

Samenleven

  • Verdraagzaamheid

Samenleven is niet altijd even gemakkelijk. Indien het niet zo goed klikt met een persoon, dan zoeken we deze ook niet op.

  • Gelijkwaardigheid

Iedereen is gelijk!